Uncategorized

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

೧. ಕಲಶ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು
ಜಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಾವಿತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ಹಿರಿಯರನ್ನುಹಾಗೂ
ಗಣ್ಯರನ್ನುಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಕಳಸ ಬಳಸುವ ಕ್ರಮವಿದೆ.

೨. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಸರ್ಜನ್ ಸುಶ್ರುತ (ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೧,೦೦೦).
ಆತನ ಸ್ಥಳ ಇಂದಿನ ಕಾಶಿ.

೩. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ರನ್ನನ
ಗದಾಯುಧ್ಧವನ್ನು ಹಿಂದೀ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ತಾವೇ
ಭೀಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s