Uncategorized

ಕನ್ನಡ ಸುಭಾಷಿತಗಳು.

೧. ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿದ್ದಂತೆ.
ಕೂಡಿದಾಗ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
೨. ಅಡುಗೆ ಹಾಳಾದರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ನಷ್ಟ ; ಬೆಳೆ ಹಾಳಾದರೆ ಒಂದು
ವರ್ಷದ ನಷ್ಟ ;ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಳಾದರೆ ಜೀವಮಾನವೇ ನಷ್ಟ.
೩.ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರೂ ಮತ್ತೂ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ.
೪. ಸಂವೇದನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಜಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರ ಜೊತೆ ಬದುಕುವುದಾದರೂ
ಹೇಗೆ?
೫. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಒಂದೇ ಆದರೂ ಅರ್ಚಕ,ವಿಜ್ಞಾನಿ,ಪ್ರೇಮಿ ಹಾಗೂ
ಕವಿ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ.
೬. ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದುಗೂಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ.
ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಸುಳ್ಳುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ.
೭. ಮುಳ್ಳನ್ನು ಜಗಿಯುವ ಒಂಟೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಯಿಟ್ಟಂತೆ.
೮. ಅಗೆವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವನು ಕೃಷಿಕನಾಗಲಾರ. ಕವಿಯೂ ಆಗಲಾರ.
೯. ಸೌ೦ದರ್ಯ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ
ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ. ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಥವರನ್ನೂ
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
೧೦.ಕಾಲಚಕ್ರ ಉರುಳಿ ಹೋದರೂ ಕಲ್ಲು ಕರಗೀತೇ ಹೊರತು ಕಲ್ಲಿನ
ಮನದ ಜನರು ಹೇಗೆ ಕರಾಗಿಯಾರು?
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s