Uncategorized

ಪೌರಾಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ.

ಶೂರಸೇನನ ಮಗಳಾದ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದವನು
ಕುಂತಿಭೋಜ. ಕುಂತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪೃಥಾ .
ಕುಂತಿಯ ಮಕ್ಕಳು –ಧರ್ಮರಾಜ, ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ.
ಕುಂತಿಗೆ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು
ಮಹರ್ಷಿ ದುರ್ವಾಸರು.
ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಕುಂತಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಗ -ಕರ್ಣ.
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಗಳು ದುಶ್ಶಲೆ. -ಅಳಿಯ ಜಯದ್ರಥ.
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಬಾಲಿಕೆಯ ಮಗ.
ಕೌರವ–ಪಾಂಡವರದು ಚಂದ್ರವಂಶ.
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ತಮ್ಮ ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜ.
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪತ್ನಿ ಗಾಂಧಾರಿ. ಗಾಂಧಾರ ದೇಶದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆಕೆ.
ಗಾಂಧಾರಿಯ ತಂದೆ ಸುಬಲ.
ಗಾಂಧಾರ ಈಗಿನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ನಲ್ಲಿದೆ.
ಭೀಷ್ಮರದು ಚಂದ್ರವಂಶ. ಜನ್ಮನಾಮ ದೇವವೃತ.
ಭೀಷ್ಮರ ತಾಯಿ ಗಂಗಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗಾಂಗೇಯ ಎಂದು ಹೆಸರು.
ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಗುರು ಪರಶುರಾಮ.
ಭೀಷ್ಮರ ತಂದೆ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜ.
ಸುಭದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ತಂಗಿ.
ರಾಮಸೇತು -ಕಡಲಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ ವಾನರ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು –ನಲ, ನೀಲ.
ವಾನರ ರಾಜ್ಯವಾದ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯ ರಾಜ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s