Uncategorized

ಪೌರಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

೧.ಘ್ರತಾಚಿ–ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ತಾಯಿ.
೨. ಕಾವೇರಿ –ಕವೇರ ರಾಜನ ಮಗಳು. ಮೂಲ ಹೆಸರು ಲೋಪಮುದ್ರಾ.
ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಯ ಪತ್ನಿ.
೩.ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ -ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಯರ ಮಗ -ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ.
೪.ಸುಭದ್ರೆಯ ಪತಿ ಅರ್ಜುನ . ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯು. ಅವನ ಪತ್ನಿ ಉತ್ತರಾ.
೫. ಮತ್ಸ್ಯ ದೇಶದ ರಾಜ -ವಿರಾಟ ರಾಜ.
೬. ವಿರಾಟ ರಾಜನ ಪತ್ನಿ-ಸುದೇಷ್ಣಾ. ಅವಳು ಕೇಕಯ ದೇಶದ ರಾಜ ಕುಮಾರಿ.
೭. ಸುದೇಷ್ಣೆಯ ಸಹೋದರ ಕೀಚಕನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸ.
೮. ದೇವ ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ;ದೈತ್ಯ ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ.
೯. ಸೂರ್ಯನ ಪತ್ನಿ ಸಂಜ್ಞಾಳ ಮಕ್ಕಳು -ವೈವಸ್ವತ ಮನು ,ಯಮ ಮತ್ತು
ಯಮುನೆ.
೧೦. ಛಾಯಾಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು –ಸಾವರ್ಣಿ ಮನು.,ಶನೈಶ್ವರ
ಮತ್ತು ತಪತಿ . ಸಂಜ್ಞಾ ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ತನ್ನಂತೆಯೇ
ಇರುವ ತರುಣಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಛಾಯಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
ಸಂಜ್ಞಾಳ ತಂದೆ ತ್ವಷ್ಟಾರ.
೧೧. ದ್ರೌಪದಿಯ ತಂದೆ ದ್ರುಪದ ಮಹಾರಾಜ.
೧೨. ದ್ರೌಪದಿ ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ರಾಜಕುಮಾರಿ.
೧೩.ಅರ್ಜುನನ ಇತರ ಪತ್ನಿಯರು –ಚಿತ್ರಾ೦ಗದ,ಉಲೂಪಿ, ಸುಭಧ್ರಾ.
೧೪. ಸನತ್ಕುಮಾರ –ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ.
೧೫. ದುಶ್ಶಲೆ –ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಗಳು.
೧೬.ಜಯದ್ರಥ–ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅಳಿಯ.
೧೭. ಮಾರಿಷಾ –ಕುಂತಿಯ ತಾಯಿ.
೧೮. ಪರಾಶರರ ಮಗ ವೇದವ್ಯಾಸ.
೧೯. ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ತಂದೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು.
೨೦. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಬರವಣಿಗೆ
ಗಣೇಶನಿಂದಾಯಿತು.
೨೧. ಅಷ್ಟ ಕರ್ಣ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಯಾಕೆಂದರೆ
ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ.
೨೨. ಕರ್ಣನ ಸಾಕು ತಾಯಿ ರಾಧೆ. ತಂದೆ ಅಧಿರಥ.ಕರ್ಣನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ
ಪರಶುರಾಮರ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಾಯಿತು.
೨೩. ಕರ್ಣನ ಮಗ ವೃಷಕೇತು.
೨೪. ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಭೀಷ್ಮರು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s