Uncategorized

ಪೌರಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

೧. ದ್ರುಪದ ರಾಜನ ಪುತ್ರ ಧ್ರಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ .
೨. ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಗುರು -ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ.
೩. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಶ್ವವಿದ್ಯೆಯನ್ನುಕೊಟ್ಟವರು ಬೃಹದಶ್ವ
ನೆಂಬ ಮುನಿ.
೪. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ರ ಜನ್ಮನಾಮ ದೇವವೃತಃ..
ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ತಂದೆ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜ.
ಭೀಷ್ಮರ ತಾಯಿ ಗಂಗಾ. ಗಾಂಗೇಯ ಎಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ.
ಭೀಷ್ಮರ ಗುರು –ಪರಶುರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ.
೫. ವಿದುರ ಅಂಬಿಕೆಯ ಸೇವಕಿಯ ಮಗ.
೬.ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಾವ –ಶಕುನಿ.
೭,ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಧರ್ಮ ರಾಜ.
೮. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ -ಕೌರವ, ಪಾಂಡವರ ಗುರು.
೯.ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಗ.
೧೦. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು
ಕೊಟ್ಟರು.
ಶಿವನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನುಕೊಟ್ಟನು.
ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಧನಂಜಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
೧೧. ಶ್ರೀರಾಮನು ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು
–ಶಿವ ಧನುಸ್ಸು.
೧೨. ಭರತನ ಪತ್ನಿ ಮಾಂಡವಿ.
೧೩.ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪತ್ನಿ -ಊರ್ಮಿಳಾ.
೧೪. ಶತ್ರುಘ್ನನ ಪತ್ನಿ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ.
೧೫. ದಶರಥನ ಮಂತ್ರಿ – ಸುಮಂತ್ರ.
೧೬. ದಶರಥನು ಸಾಕಿದ ಮಗಳು –ಶಾಂತಾ.
೧೭. ಶಾಂತಾಳ ಪತಿ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ.
೧೮. ಋಷ್ಯಶೃಂಗನ ತಂದೆ ವಿಭಾಂಡಕ ಮುನಿ.
೧೯.ಕುಂತಿ -ಶೂರಸೇನ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗಳು.
೨೦. ವೇದವ್ಯಾಸ-ವಸಿಷ್ಠರ ಮೊಮ್ಮಗ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s