Uncategorized

ಪೌರಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

ರಾವಣನ ತಂದೆ ಪುಲಸ್ತ್ಯ. ತಾಯಿ ಕೈಕಸಿ.
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಬಾಲಿಕೆಯ ಮಗ.
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ತಮ್ಮ ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜ.
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪತ್ನಿ ಗಾಂಧಾರಿ. ಅವಳು ಗಾಂಧಾರ ದೇಶದ
ರಾಜ ಕುಮಾರಿ. ಗಾಂಧಾರಿಯ ತಂದೆ ಸುಬಲ. ಗಾಂಧಾರ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ನಲ್ಲಿದೆ.
ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಗೇಯಾ ಎಂದರೆ ಭೂ ಮಾತೆ.
ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸವಿತಾ.
ಸವಿತಾ ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವವನು ಎಂದರ್ಥ.
ಸೂರ್ಯನ ಪತ್ನಿಯರು ಸಂಜ್ಞಾ, ರಾಜ್ಞಿ ,ಮತ್ತು ಪ್ರಭೆ.
ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಜ್ಞಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮನು, ಯಮ, ಯಮುನೆಯರು.
ಛಾಯಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಣಿ, ಶನೈಶ್ಚರ,ತಪತಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಟಿಯರು –
ಮಕ್ಕಳು.
ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಾಮನು ರಾವಣನ
ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ.
ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆದಿತ್ಯ, ದಿವಾಕರ,ಸವಿತ,ಅರ್ಕ, ಭಾನು, ಭಾಸ್ಕರ
ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವಸಿಷ್ಠರ ಮೊಮ್ಮಗ ವೇದ ವ್ಯಾಸ. ಪರಾಶರರ ಮಗ ವೇದವ್ಯಾಸ.
ಶುಕಮಹರ್ಷಿಗಳ ತಂದೆ ವೇದವ್ಯಾಸ.
ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.
ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ತನಯನಾದ ಗಣೇಶ ಬರೆದನು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

2 thoughts on “ಪೌರಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s