Uncategorized

ಕೇಶಿನಿ.

೧. ೩೯ ಮಂದಿ ಅಪ್ಸರೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಕೇಶಿನಿ.
೨. ದಮಯಂತಿಯ ಸಖಿ ”ಕೇಶಿನಿ”ಎಂಬ ಚಾಣಾಕ್ಷ
ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ದಮಯಂತಿಯ ಮರು ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ
ಬಂದ ಬಾಹುಕ (ಕಾರ್ಕೋಟಕನ ಕಡಿತದಿಂದ ಬಾಹುಕನಾದ
ನಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ )ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಾಕೆ.
೩. ಭಗೀರಥನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದ ಗಂಗೆಯನ್ನು
ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲೆತ್ತಿ ಕುಡಿದ (ಜುಹ್ನ್)Juhnu ಮುನಿಯ ತಾಯಿ-ಕೇಶಿನಿ.
೪. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗಂಗೆಯ ನಡುವೆ ಹರಿಯುವ ಒಂದು
ಪೌರಾಣಿಕ ನದಿ- ಕೇಶಿನಿ.
೫. ಅಂಗೀರಸನೆಂಬ ಋಷಿಯ ಮಗ ಸುಧನ್ವನ ಅಂತರಂಗ
ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಲಿದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾರಿಸಿದ
ಕೇಶಿನಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಆಕೆಯ
ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಧನ್ವ ಮತ್ತು ವಿರೋಚನ (ರಾಜಾ
ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಗ)ಅವರೊಳಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ
ಉಂಟಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ರಾಜಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು, ”ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ
ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ”ರೆಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ
ಬದಿಗಿರಿಸಿ,”ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಿಯಾದ ಋಷಿಯ ಮಗನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ”
ಅಂದನು. ಪಣದಂತೆ ತನ್ನ ಮಗ ಸಾಯಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರಹ್ಲಾದ
ಸತ್ಯ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಧನ್ವನು ವಿರೋಚನನನ್ನು ಸಾಯಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಉದಾರಿಯಾದ, ಗುಣಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಸುಧನ್ವನನ್ನೇ ಕೇಶಿನಿ
ಮದುವೆಯಾದಳು.
ಕೇಶಿನಿಯಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಾರ್ಥಕ ಕೆಲಸಗಳ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆಯೇ
ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವನಸುಮದಂತೆ ನಮ್ಮ
ಜೀವನ ವಿಕಸಿಸಲಿ. ಯಾರೂ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಖಿನ್ನತೆ ಬೇಡ.
ಇದೇ ವನಸುಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ .
–ಶುಕ.

2 thoughts on “ಕೇಶಿನಿ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s