Uncategorized

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ?

೧. ಈಗಿನ ಚಂಬಲ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಹರಿದ್ವಾರದ ಗಡಿಯ
ತನಕ ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜ್ಯ. ದ್ರುಪದ ಈ ದೇಶದ ರಾಜ. ಅವನ
ಮಗಳು ದ್ರೌಪದಿ.
೨. ಹಿಂದಿನ ಕಾಮರೂಪ ಈಗಿನ ಅಸ್ಸಾಂ.
೩. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರವನ್ನು ಮಾಯಾಪುರಿ ಎಂದು
ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸತಿ ಇಲ್ಲೇ
ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಳು ಎಂಬುದು ಐತಿಹ್ಯ.
೪. ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಉತ್ತರ ಭಾಗವೇ ಪುರಾಣಕಾಲದ
ಉತ್ತರ ಕುರು ರಾಜ್ಯ. ಸಿಂಧೂನದಿಯ ಈಚೆಯ ಭಾಗದ ರಾಜ್ಯವೇ
ಬಾಹ್ಲೀಕ. (ಈಗಣ ಪಂಜಾಬ್ )ಶಂತನುವಿನ ಅಣ್ಣ ಬಾಹ್ಲೀಕ
ದೇಶವನ್ನಾಳಿದ್ದ. ಇವನ ಮಗಳು ರೋಹಿಣಿ ವಸುದೇವನ ಪತ್ನಿ.
ರೋಹಿಣಿಯ ಮಗ ಬಲರಾಮ /ರೌಹಿಣೇಯ .
೫. ನಳ -ದಮಯಂತಿಯರ ನಾಡಾದ ನಿಷಧ ದೇಶವೇ ಈಗಿನ
ಕುಮಾವೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
೬. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾ
ಪ್ರಕಾರ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ
ಬಡಗುತಿಟ್ಟು. ಇದು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾ-ಉತ್ತರಾದಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ.
ಬಡಗಿನಲ್ಲಿ ತಾಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ತೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗಟೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s