Uncategorized

ಸುಭಾಷಿತಗಳು.

೧.ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಮಾತು, ಸುಳ್ಳು ಮಾತು, ಚಾಡಿ ಮಾತು, ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ
ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಮಾತು ಎಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ.
೨. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಮನಾದ ಮಿತ್ರನಿಲ್ಲ, ದಯೆಗೆ ಸಮನಾದ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ ,
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಸುಖವಿಲ್ಲ,ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ
ಆಶ್ರಮವಿಲ್ಲ.
೩.ಶೌಚಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಶೌಚ (ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಚಿತ್ವದಿಂದಿರುವುದು)
ಶ್ರೇಷ್ಠವು. ಯಾರು ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಶುಚಿಯೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ
ಶುಚಿವಂತ. ನೀರು -ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಶುಚಿಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವನು ಶುಚಿವಂತ
ನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
೪. ಮಾತೇ ಮುತ್ತು. ಮೌನವೇ ಬಂಗಾರ.
೫. ವೃಕ್ಷಗಳು ಸತ್ಪುರುಷರಂತೆ, ಸ್ವತಃ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ನೆರಳನ್ನು ಹಾಗೂ
ಫಲವನ್ನು ಪರರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
೬. ಮಾತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು.
೭. ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಗತಿಯು ಅಸಾಧ್ಯ. ತ್ಯಾಗವೇ ಸರ್ವ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೂ
ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು.
೮. ಹಿಗ್ಗದಿರು, ವಿಫಲ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಣಿಕೆ ,ವಿಧಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲು ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆ.
೯. ಗು =ಕತ್ತಲೆ; ರು =ಬೆಳಕು;ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ
ಸಾಗಿಸುವವನು ಗುರು.
೧೦.ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ನಿಜವಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ಕೂಡಾ ಸಕ್ಕರೆಯಂತೆಯೇ
ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ. .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s