Uncategorized

ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ನಗೆ ಹನಿ.
೧. ಗುರುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹೆಚ್ಚೋ ಗುರು ಹೆಚ್ಚೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ
ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ -”ತಾಯಿಗಿಂತ
ಗುರುವೇ ದೊಡ್ಡವರು. ಏಕೆಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಲಗಿಸಲು
೨೦ ನಿಮಿಷ ಜೋಗುಳ ಹಾಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ೨೦
ನಿಮಿಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಕ್ಲಾಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ.
೨.ಪ್ರ : ಹೆಂಗಸರ ಅಳುವಿಗೂ ಗಂಡಸರ ಅಳುವಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ?
ಉ:ಗಂಡಸರ ಅಳುವಿಗೆ ಹೆಂಗಸರೇ ಕಾರಣ. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಕಾರಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ?
೧. ಬ್ರಹ್ಮನ ೧೦ ಮಂದಿ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರು ನಾರದ.
ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ತೊಡೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾರದರಿಗೆ
ಜಂಘಾಬಲವೇ ದೊಡ್ಡದು. ಮರೀಚಿ, ಅಂಗೀರಸ, ಪುಲಸ್ತ್ಯ, ಪುಲಹ,
ಕ್ರತು, ಭ್ರಗು,ದಕ್ಷ, ವಸಿಷ್ಠ ಎಂಬ ೯ ಮಂದಿ ಇವರ ಅಣ್ಣಂದಿರು.
ನಾರದರೆಂದರೆ ಲೋಕಮಿತ್ರರು. ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಗಳು.
೨. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಮೂಲವನ್ನು Bed ಎಂದು,ಕೊನೆಯನ್ನು
Mouth ಹಾಗೂ ದಡವನ್ನು Bank ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
೩. ”ಕಾಕ ದೃಷ್ಟಿ, ಬಕ ಧ್ಯಾನಂ, ಶ್ವಾನ ನಿದ್ರಾ ತಥೈವಚ
ಅಲ್ಪಾಹಾರಿ, ಗೃಹ ತ್ಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಂಚ ಲಕ್ಷಣಂ ”
(ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕಾಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಕೊಕ್ಕರೆಯ ಏಕಾಗ್ರತೆ,
ನಾಯಿಯ ನಿದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಹಾಗು ಮನೆಯಿಂದ
ದೂರ ಇರುವ ಗುಣ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ ಬೇಕು )
೪. ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ ಬಹುದಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು
ವಸ್ತು ಎಂದರೆ ಕಾಲ.
೫. ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ
ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು. ಆ ತತ್ತ್ವವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತ್ವವನ್ನು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಅಕ್ಷರವೇ ಓಂ ಕಾರ.
ವಿಚಾರ ಸಂಪದ.
೧. ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡು;ಹೊರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ
ಜಗತ್ತಿನ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡು. ಒಳ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಯಂತಿರು. -D.V.G.
೨. ತಾನೇಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಕಥೆಯೇ
ಅಸಹಾಯಕತೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s