Uncategorized

ಗಾದೆಗಳು.

೧. ಅಂಗುಷ್ಟ ಬಾತರೆ ಪರ್ವತವಾದೀತೇ ?
೨. ಚಾತುರ್ಯ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಚಾ ಚೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ .
೩. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಊರು ಸೂರೆಯಾದರೇನು ?
೪. ಅಟ್ಟದಿಂದ ಬಿದ್ದವನನ್ನು ದಡಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದರು.
೫. ಅಕ್ಕ ಸತ್ತರೆ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ನಿಲ್ಲದು. ಅಣ್ಣ ಸತ್ತರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಿಲ್ಲದು.
೬. ಅಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳಬೇಡ.
೭. ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿಯೋನಿಗೆ ಗಡ್ಡ ನೀವೋನು ಬೇರೆ.
೮. ನದಿ ದೊಡ್ಡದಾದರೂ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ನೀರು.
೯. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂಟು ಬೇಡ ಅಂದ ಹಾಗೆ.
೧೦. ಮನೆಯೇ ಮಠ;ಕೆರೆಯೇ ತೀರ್ಥ.
೧೧.ಕಬ್ಬು ರುಚಿಯೆಂದು ಬೇರು ಸಹಿತ ಅಗಿಯುವುದೇ ?
೧೨. ಕತ್ತಿಯ ಗಾಯ ಮಾಯ ಬಹುದು. ಮಾತಿನ ಗಾಯ ಮಾಯದು.
೧೩. ಪಕ್ಷಿಗೆ ಗೂಡು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ.
೧೪. ಕೋಶ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇಶ ನೋಡೋದು ಮೇಲು.
೧೫. ಅಲಕ್ಷ್ಯದ ಯಾನ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s