Uncategorized

ಭಕ್ತಿ ಸೌರಭ.

ಭಗವತ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು.
ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ:-ನಿರಾಕಾರ ಭಕ್ತಿ ; ಸಾಕಾರ ಭಕ್ತಿ.
ಸಾಕಾರ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಾನವನಿಗೆ ದಕ್ಕುವಂಥಾದ್ದು.
ನಿರಾಕಾರ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ
ಸಾಕಾರ ಭಕ್ತಿ ನವ ವಿಧ:ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ,ಸ್ಮರಣ, ಸೇವನ,
ಅರ್ಚನ, ವಂದನ, ದಾಸ್ಯ, ಸಖ್ಯ, ಆತ್ಮಾರ್ಪಣ.
ಅಂತೆಯೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಲು ಬೇಕಾದ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ
ರೂಢಿಗತವಾದವು ಪಂಚ ವಿಧ:ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವ, ದಾಸ್ಯ ಭಾವ,
ಸಖ್ಯ ಭಾವ,ಮಧುರ ಭಾವ ಹಾಗೂ ಶಾಂತ ಭಾವ.
ಬಿಜ್ಜ ಮಹಾದೇವಿ ಶಂಕರನನ್ನೇ ಮಗನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ
ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಿದಳು. ಅಂತೆಯೇ
ಯಶೋದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮಗನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪರಂಧಾಮವನ್ನೈದಿದಳು.
ಹನುಮಂತ ರಾಮನಿಗೆ ದಾಸನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ದಾಸ್ಯ ಭಾವದಿಂದ
ಸದ್ಗತಿ ಪಡೆದನು. ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಖನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ
ಸಖ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಸಾಯುಜ್ಞ ಹೊಂದಿದನು.
ಮಧುರಭಾವದಿಂದ (ಅಂದರೆ ಸತಿ-ಪತಿ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ) ಮೀರಾ,
ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಳ್ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಿದರು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

2 thoughts on “ಭಕ್ತಿ ಸೌರಭ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s