Uncategorized

ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ತು ಹೆಸರುಗಳು.

೧. ಧನಂಜಯ -ಭೂ ಮಂಡಲದ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ಅಪಾರ
ಐಶ್ವ್ಯರ್ಯ ಗಳನ್ನು ತಂದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದನು.
೨. ವಿಜಯ -ಶತ್ರು ರಾಜರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಸೋತು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ”ವಿಜಯ ” ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸೇರಿ ಕೊಂಡಿತು.
೩.ಶ್ವೇತವಾಹನ –ರಥಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಣಾಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತ ಗೊಂಡಿರುವ ಬಿಳಿಯ
ವರ್ಣದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೇ ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
೪. ಫಲ್ಗುಣಿ-ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಹರಿವ ಫಲ್ಗುಣೀ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ
ವೇಳೆ ಉತ್ತರಾ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ.
೫. ಕಿರೀಟಿ –ದೇವತೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ದಾನವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ
ವಜ್ರಖಚಿತ ಸುವರ್ಣಮಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರ ತೊಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ.
೬. ವಿಭತ್ಸು –ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು , ನೀತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ
ನಡೆಯದ ಕಾರಣ.
೭. ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ –ಗಾಂಢೀವ ಧನುಸ್ಸನ್ನೆತ್ತಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ
ಮಾಡ ಬಲ್ಲವನಾದುದರಿಂದ.
೮. ಜಿಷ್ಣು –ಶತ್ರುಗಳು ಸನಿಹ ಬರಲು ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಕಾಲ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ
ಎಂಬುದರಿಂದ.
೯. ಪಾರ್ಥ –ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸದಾ ಜಯಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರಿಂದಾಗಿ.
೧೦. ಗುಡಾಕೇಶ–ಗುಡಾಕ ಎಂದರೆ ನಿದ್ರೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದನೆಂಬುದರಿಂದಾಗಿ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

2 thoughts on “ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ತು ಹೆಸರುಗಳು.

Leave a Reply to vanihegde Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s