Uncategorized

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ?

೧. ಶಾಕಾಹಾರ =ಸಸ್ಯಾಹಾರ. ಶಾಕ =ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ .
ಶಾಕಾಂಭರಿ =ತರಕಾರಿಯ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ .
೨. ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ -ಬಾಬರ್.
೩. ಮಿಹಿರರೆಂದರೆ ಯಾರು ?
–ಹೂಣರು.
೪. ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನುಕ್ರಿ. ಶ. ೨೯ರಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆ ಗೇರಿಸಲಾಯಿತು.
೫. ”ಯೋಗ”ದ ಮೂಲ ತತ್ತ್ವ ಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು
ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ –ಪತಂಜಲಿ.
೬. ಪೈ =೩.೧೪೧೬ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದವರು -ಆರ್ಯಭಟ.
೮. ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು
ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ-ಸುಶ್ರುತ.
೯. ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಹಳೇಬೀಡಿನ ಹಳೆಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ.
೧೦ . ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹಳೆಯ ನಗರ -ಡಮಾಸ್ಕಸ್.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s