Uncategorized

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ?

.೧. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯಾಗಳ ನಡುವೆ
ಇದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಬರಲು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ
ಕೆಂಪು ಹವಳ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ
ಹವಳದ ದಿಣ್ಣೆಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿವೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪುಟ್ಟ
ಜೀವಿಗಳ ಬಣ್ಣವೂ ಕೆಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಎಂದು
ಹೆಸರಾಗಿದೆ.
೨. ”ಯಾವನು ಪುತ್ ಎಂಬ ನರಕದಿಂದ ಪಿತೃ ಗಳನ್ನು ಪಾರುಮಾಡುತ್ತಾನೋ
ಅವನೇ ಪುತ್ರ.” –ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನುಡಿ.
೩. ಹಣವನ್ನು ಬಳಸದೆ ಉಳಿಸಿದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆ ಹಾಗಲ್ಲ;
ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
೪. ಭಾರಧ್ವಾಜ ಮುನಿಗಳು ವಿಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ೧೮೬೯ರಲ್ಲಿ
ಅನೇಕಲ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಿಸಿದ್ದರು
ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆ ಗಳಿವೆ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಸ ಬಹುದು
ಎನ್ನುವ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮೊದಲ
ವಿಮಾನ ಹಾರಿಸಿದ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟವಾಗದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಡುವಲ್ಲಿ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. —ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ.
೫. ೭ ದ್ವೀಪಗಳು :-ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ, ಪ್ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪ,ಶಾಲ್ಮಲಿ ದ್ವೀಪ, ಕುಶ ದ್ವೀಪ,
ಕ್ರೌ೦ಚ ದ್ವೀಪ, ಶಾಖ ದ್ವೀಪ,ಪುಷ್ಕರ ದ್ವೀಪ.

The 7 Dvipas according to Puranic cosmography are today’s 7

Continents as listed below:

1.Plaksha Dvipa=Europe.

2.Shalmali Dvipa=Africa.

3.Kusha Dvipa=Australia.

4.Krauncha Dvipa=North America.

5.Shaka Dvipa=South America.

6.Pushkara Dvipa=Antarctica.

7.Jambu Dvipa=Asia.

೬. ಶಿವನಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾಸ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ
ಬರುವ ಸೋಮವಾರಗಳು ಶಿವನ ವಾರ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

4 thoughts on “ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ?

 1. we learn something very interesting,knowledgeable, useful subjects from you mam really hat’s off
  can you please let me know present day status of situation of ೭ ದ್ವೀಪಗಳು :-ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ, ಪ್ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪ,ಶಾಲ್ಮಲಿ ದ್ವೀಪ, ಕುಶ ದ್ವೀಪ,ಕ್ರೌ೦ಚ ದ್ವೀಪ, ಶಾಖ ದ್ವೀಪ,ಪುಷ್ಕರ ದ್ವೀಪ.

  1. Dear Raghavendra, please refer ”7 Dvipas and Today’s 7 Continents-Shivamnerthegreat”
   1.Jambu Dvipa- Asia.2. Plaksha Dvipa-Europe.3. Shalmali Dvipa–Africa.4. Kusha Dvipa —
   Australia. 5. Krauncha Dweepa–North America. 6. Pushkara Dvipa–Antarctica.
   7.Shaka Dvipa-South America.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s