Uncategorized

ಕನ್ನಡ ಸಂಪದ.

೧. ತರಕಾರಿ ಎಂಬುವುದು ಅಲ್ಲ ಬರಿ ಬದನೆ ।
ಕಾವ್ಯವೆಂಬುದು ಅಲ್ಲ ಬರಿ ಶಬ್ದ ರಚನೆ ।
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ ದೊಳಗಿರಬೇಕು ಪಾಕ ।
ಈ ಪಾಕ ಎನ್ನುವುದು ಅನುಭವದ ಲೋಕ ।
–ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ.
೨. ಸೇಡು ತೀರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ.
ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತದೆ
೩.ಚಲಾವಣೆಯಾದಾಗಲೇ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ. ಹಾಗೇ ಪದಗಳು .
೪. ಸೂರ್ಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಂಕೇತ; ಚಂದ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತ.
೫. ಭಗವಂತನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನ ಅನುಭೂತಿಗೆ
ಪ್ರೇಮ,ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ಸಾಧನ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

2 thoughts on “ಕನ್ನಡ ಸಂಪದ.

Leave a Reply to kvvenkataramana Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s