Uncategorized

ಕನ್ನಡ ಸುಭಾಷಿತೆಗಳು.

೧. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸವೆದು ಹೋಗುವುದು ಮೇಲು.
೨. ಜಯಕ್ಕೆ ವಾರಿಸುದಾರರು ಅನೇಕ .ಸೋಲು ಮಾತ್ರ ಅನಾಥ.
೩. ರಾಜ, ಮಂತ್ರಿ, ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಯತಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಪ್ಪು ಶೋಭೆಯನ್ನು
ತಂದರೆ ವೇಶ್ಯೆ, ಜಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಕರನ್ನು ಅದು ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
೪. ಶ್ರಮ ಯಾರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು
ಮುಗಿಸ ಬಲ್ಲುದು.
೫.ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ;ಆದರೆ ಅವರು ಬೆತ್ತಲೆ ಬದುಕುವವರ
ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿದ್ದಂತೆ.
೬. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುವ ಗುಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಗುಟ್ಟು.
ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಗುಟ್ಟು ಅದು ರಟ್ಟಾದ ಗುಟ್ಟು.
೭. ಪ್ರೇಮ ಸ್ಪರ್ಶವಾದರೆ ವಶ;ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶವಾದರೆ ಶವ.
೮.ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು.
ಕುಡಿದರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಜಾರದಂತಿರಬೇಕು.
೯. ಉತ್ತಮ ಕಾನೂನಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.
ಉತ್ತಮ ಜನರಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾನೂನಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕಿಲ್ಲ.
೧೦. ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಾವ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತಿದೆ.
ಭಾವ ಜಡವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s