Uncategorized

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ.

ಶಂಕರ ಎಂಬುದು ಶಿವನ ಹೆಸರು.’ ಶಂ’ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
‘ಕರ’ ಎಂದರೆ ಮಾಡುವವನು. ಶಿವ ಸದಾ ಒಳಿತನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ
ಎಂದರ್ಥ. ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯರ ವಿವಾಹ ದಿನವಿದು. ಶಿವ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ
ನಾಡಿದ ರಾತ್ರಿಯೂ ಇಂದೇ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗೀರಥನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ
ಮೆಚ್ಚಿ ಶಿವ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜಟೆಯಿಂದ ಹರಿಯ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ
ದಿನ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಪುರಾಣ. ಲಿಂಗ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗ ರೂಪಿಯಾಗಿ
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಿದ ದಿನವಿದು . ಅಂದು ಪರಶಿವನಿಗೆ ನೀರಿನ
ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ವ ಪಾತ್ರೆಯ ಪೂಜೆ .
ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ :
ಮಹಾದೇವಾಯ, ತ್ರಯಂಬಕಾಯ
ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ, ನೀಲ ಕಂಠಾಯ ,
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ , ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ .,
ಸದಾಶಿವಾಯಃ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾದೇವಾಯಃ ನಮಃ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s