Uncategorized

ಸೂರ್ಯ.

ಅನಂತ ನಾಮಗಳ ದೇವತೆ -ಸೂರ್ಯ.
ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. –
ಸೂರ್ಯ,ಅರ್ಯಮಾ,ಆದಿತ್ಯ,ದಿವಾಕರ,ಭಾಸ್ಕರ,ಪ್ರಭಾಕರ,
ಸಪ್ತಾಶ್ವ,ಮಾರ್ತಾಂಡ,ಮಿಹಿರ,ಅರುಣ,ಪೂಷನ್,ಸವಿತೃ,ಭಾನು,
ವಿಭಾಕರ,ವಿಭಾವಸು,ಜಗಚ್ಚಕ್ಷು,ಗ್ರಹಪತಿ,ಸಹಸ್ರಾ೦ಶು,ಸವಿತ,
ರವಿ,ಪದ್ಮಾಕ್ಷ,ಕರ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿನ್,ಲೋಕಬಂಧು,ದಿನಮಣಿ,ಖದ್ಯೋತ,
ಲೋಕ ಭಾಂಧವ,ಇನ, ಭಗ,ಛಾಯಾಪತಿ,ಅರ್ಕ,ಅಂಶು ಮಾಲಿನ್,
ಜ್ಯೋತಿ,ಪ್ರಕಾಶನ,ಸಪ್ತ ವಾಹನ,ಗಭಸ್ತಿ ನೇಮೀ,ಮಿತ್ರ-ಇವು
ಸೂರ್ಯನ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s