Uncategorized

ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು ಮತ್ತು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು.

೧. ಮಂದೀಲ್ ಹೊಡೆದು ಸಂದೀಲ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ.
೨. ಹೋಳಿ ಬಂದಾಗ ಹೊಯ್ಕೋ ಬೇಕು.
೩. ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ನೆಕ್ಕಿದ.
೪. ಮುನಿಸು ತರವಲ್ಲ ;ನಾಚಿಕೆಯೇ ಲೇಸು.
೫. ”ಹೇಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಕಾರು ಬಾರು” ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ
”ಕೊಂಡಿರುವೆ ಮಾರುತಿ ಕಾರು, ಇಟ್ಟಿರುವೆ ಊರಲ್ಲೊಂದು ಬಾರು”
ಎಂದನಂತೆ.
೬. ಆಗ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಅಧಿಕಾರದ ತ್ಯಾಗ;
ಈಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತಿಹರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಯಾಗ.
೭.ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ;
ಏನು ಓದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ.
೮. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರದು.
೯. ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಪ್ರಚಾರ ದೊಡ್ಡದು.
೧೦. ಹುಟ್ಟು ಉಚಿತ;ಸಾವು ಖಚಿತ… ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ ಶಾಶ್ವತ.
೧೧. ಚಲಿಸುವ ಮೋಡದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸ ಬಹುದೇ ?
೧೨. ಸ್ನೇಹ ಮರದ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಆ ಮರ ಹೂವಿನದೋ
ಮುಳ್ಳಿನದೋ ?ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು.
೧೩. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರವೂ ಬೇಕು.
೧೪. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಟಿಗಾಗಿ ಅತ್ತರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಅತ್ತರು.
೧೫. ಸಂತೋಷವೇ ಸವಿ ಬಾಳಿನ ಸಂಗೀತ;
ಸಂಗಾತಿಯ ಸವಿಮಾತೇ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s