Uncategorized

ಭಾರತ ಪರಿಚಯ.

೧. ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ
ರಾಣಿ ಯಾರು ?
-ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್.
೨. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೊದಲು ಯಾವ ದೊರೆಯ
ವಶದಲ್ಲಿತ್ತು ?
-ಷಾ ಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ನಾದಿರ್ ಷಾ.
೩. ”ಭಾರತದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ” ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದವರು ಯಾರು ?
–ಸಮುದ್ರ ಗುಪ್ತ.
೪. ಜೈನರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ೦ತನೆಂದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
-ಮಹಾವೀರ.
೫. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ?
-೧೨.
೬. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ?
-ವೇಲಾಂಗನಿ.
೭. ”ಗರ್ಭಾ”ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ?
-ಗುಜರಾತ್.
೮. ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದು?
-ತಮಿಳು.
೯.” ತಮಿಳು ರಾಮಾಯಣ” ಬರೆದ ಕವಿ ಯಾರು ?
-ಕಂಬನ್.
೧೦. ”ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯ” ಬರೆದವರು ಯಾರು ?
-ಪಾಣಿನಿ.
೧೧.ಭಾರತದ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯರು :
೧. ೧೯೬೬–ರೀಟಾ ಫಾರಿಯಾ.
೨. ೧೯೯೪–ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ.
೩. ೧೯೯೭–ಡಯಾನಾ ಹೇಡನ್.
೪. ೧೯೯೯–ಯುಕ್ತಾ ಮೊಖೆ.
೫. ೨೦೦೧–ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ.
೧೨. ”ತಾನ್ ಸೇನ್ ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ?
-ಸಂಗೀತ ಸಾಧನೆಗೆ.
೧೩. ಕಪಿಲಾ , ಗಾರ್ಗಿ,ಮೈತ್ರೇಯಿಯರ ತಾಯ್ನಾಡು ಯಾವುದು?
–ಮಿಥಿಲಾ.
೧೪. ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿ ಎಂದರೇನು?
-ಮರಗಳ ನಾಶ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಚಳವಳಿ.
೧೫. ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ?
–ಅಹ್ಮದ್ ಷಾ.
ಮೂಲ :”ಭಾರತ ಪರಿಚಯ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s