Uncategorized

ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ ಮತ್ತು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು.

೧. ಸಾವಿರ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿದರೂ ದೀವಿಗೆ ಬೆಳಕ
ಕೊಡಲಾರದು.
೨. ಕೊಳೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪೇಟ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು
ಕಾಲ ಮೇಲಲ್ಲ.
೩. ಲಡ್ಡು ತಿನಿಸಿದವಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನಿಸಿದಂತೆ.
೪. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅನಿತ್ಯ; ಕೀರ್ತಿ ನಿತ್ಯ.
೫. ಕೊಡಲಿಗುಂಟೆ ಸಿಹಿ-ಕಹಿ ?
೬.ಮಕ್ಕಳೇ ಭೂ ಲೋಕದ ಬೊಕ್ಕಸ.
೭. ಎಡವದೇ ನೀ ನಡಿ ;ಆ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಮೂರಡಿ.
೮. ಬಂಗಾರದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಕಿವಿ.
೯. ಚೇಳಿನ ಕೈಗೆ ಪಾರುಪತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತೆ.
೧೦. ದೆವ್ವ ಉಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತೆ.
೧೧. ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿರ ಬಾರದು ;
ಹಣವಂತರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರ ಬಾರದು.
೧೨. ಬುದ್ಧಿ ಯಿಲ್ಲದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಗುದ್ದಿದರೇನು ಫಲ?
೧೩. ನಗುತ್ತ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನ್ನು ಅಳುತ್ತ ತೀರಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
೧೪. ಅಂತರಂಗದ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಶಿಕ್ಷಣ.
೧೫. ಖಂಡಿತವಾದಿ ಲೋಕ ವಿರೋಧಿ.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s