Uncategorized

Inspiring Women Achievers.

1.Maria Gaetana Agnesi (B:May 16,1718;D:January 9,1799) was an Italian mathematician, philosopher,theologian and humanitarian. She was the first woman to write a mathematics handbook and the first woman appointed as a mathematics professor at a university. 2.Barbara Taylor Bradford (B:May 10,1933) is a best selling British-American novelist. Her debut novel, ''A Woman of Substance''was published in… Continue reading Inspiring Women Achievers.

Uncategorized

ನಗೆ ಹನಿ.

೧. ಪ್ರಶ್ನೆ :Fail ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಉತ್ತರ:ಪರೀಕ್ಷೆ. ೨. ಪ್ರಶ್ನೆ :ಹೆಂಗಸರ ಬಳಿ ಉಳಿಯ ಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ರಹಸ್ಯ ಯಾವುದು ? ಉತ್ತರ:ಅವರ ವಯಸ್ಸು. ೩. ಪ್ರಶ್ನೆ :ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ? ಉತ್ತರ:ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಅಡ್ಡ ಇದೆ ಸಾರ್!ಅದಕ್ಕೆ ! ೪. ವೇಗವಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲು ಟೆಲಿಫೋನ್,ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಗಳಿಗಿಂತ ''Tell a woman '' ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ ಬಹುದು. ೫. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮದುವೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ನಂಟಾದರೆ, Divorce ? ಉತ್ತರ:ಬಿಡಿಸಿ… Continue reading ನಗೆ ಹನಿ.