Uncategorized

The Backbenchers.

Occurence in nature.:-Commonly found in the last benches of classrooms and in front seats of cinema halls.Also referred to as nuisance. Physical properties:-Tall, well-built with long hair. Chemical properties:-Does not have affinity for studies. Highly active in passing comments. Highly reactive to activities other than studies,contain chewing gums. Absorbs cinema songs very quickly.Bad conductors of… Continue reading The Backbenchers.

Uncategorized

ತುಳು ಗಾದೆಲು.

೧. ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಂಡಲಾ ಗರ್ವ ಪೋತಿಜ್ಜಿ. ೨. ಸಂಕಡಗ್ ಮರ್ದ್ ಉಂಡು;ಸಾವುಗ್ ಮರ್ದ್ ಇಜ್ಜಿ . ೩. ಸಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್೦ಡ್ , ಆಂಡ ನೀರ್ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ್ . ೪. ಉಚ್ಚುದ ಬಾಯಿಡಿತ್ತಿ ಕಪ್ಪೆ,ಕಿಲೆಂಜಿನ್ ತೂದ್ ಲಾಗೆರೆ ತೂಂಡ್ . ೫. ಮಯಣೊಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಕಿಲೆಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ . ೬. ಮರ ಮಿತ್ತರ್ಪಾದ್ ಲೆಂಚಿ ತಪ್ಪಾಯೆರ್. ೭. ಮಲ್ಲಾಯಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರೊಡು ,ಬದವನಲ್ತ್ ರ್ದ್ ಪೊಣ್ಣು ಕನವೊಡು. ೮. ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ಪಗೆ ಕಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ;ಬಡವೆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಲ್… Continue reading ತುಳು ಗಾದೆಲು.

Uncategorized

ಮೂಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ.

ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಜಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ರೋಚಕ ಕಥೆಯು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ವಿಜಯದ ಕಥೆಯೂ ಆಗಿದೆ. `೧೯೩೧ನೇ ಇಸವಿಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ೨೩ನೇ ತಾರೀಕಿನ ವಿಜಯ ದಶಮಿಯಂದು ರೂ. ೮,೭೩೦/-ರ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಎ. ಬಿ. ಶೆಟ್ಟರು ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಅವರು ಆಗಿನ ಮದ್ರಾಸು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ… Continue reading ಮೂಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ.

Uncategorized

ರಾಯರ ಹೆಂಡತಿ.

ರಾಯರು ಸಂಜೆ ಆರಕೆ ಬರದಿರೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕೋಪವು ಏರುವುದು ಆರಕೆ ಬಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಕರೆದರೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕೋಪವು ಇಳಿಯುವುದು ತಿಂಗಳಿ ಗೊಂದಾದರು ಹೊಸ ಸೀರೆಯ ತರದಿರೆ ಕೋಪವು ಏರುವುದು ಸೀರೆಯ ಕೊಡಿಸಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಸಿದ ರೆಂದರೆ ಕೋಪವು ಇಳಿಯುವುದು ವಾರಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ ದಿದ್ದರೆ ಕೋಪವು ಏರುವುದು ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿ ಹೋಟಲ ಊಟಕೆ ಕರೆದರೆ ಕೋಪವು ಇಳಿಯುವುದು ಹಬ್ಬಕೆ ತನ್ನನು ತವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡದಿರೆ ಕೋಪವು ಏರುವುದು ತೌರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತಾವೂ ಬಂದರೆ ಕೋಪವು ಒಮ್ಮೆಗೆ… Continue reading ರಾಯರ ಹೆಂಡತಿ.