Uncategorized

ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಹಾಡು.

ನಿನ್ನ ನೀನು ಮರೆತರೇನು ಸುಖವಿದೆ ?
ತನ್ನತನವ ತೊರೆದರೇನು ಸೊಗಸಿದೆ ?
ಹಾಡುವುದನು ಕೋಗಿಲೆಯು ಮರೆಯುವುದೇ ?
ಹಾರುವುದನು ಬಾನಾಡಿ ತೊರೆಯುವುದೇ ?
ಮೀನು ಈಜದಿರುವುದೇ ?
ದುಂಬಿ ಹೂವ ಮರೆವುದೇ ?
ಮುಗಿಲ ಕಂಡು ನವಿಲು ನಲಿಯದೇ ?
ಗಾಳಿ ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದೇ ?
ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡ ತೇಲದೆ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ?
ತಾರೆ ಮಿನುಗದಿರುವುದೇ ?
ಮಿಂಚು ಹೊಳೆಯದಿರುವುದೇ ?
ನದಿಯು ಕಡಲ ಸ್ನೇಹ ಮರೆವುದೇ ?
-ಚಿತ್ರ ಗೀತೆ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s